Tijdens een persoonlijk onderhoud worden afspraken gemaakt over de wijze waarop u de salarisadministratie ingericht wenst te zien.

Standaard - basismodule

Indien u de salarisadministratie aan ons wilt uitbesteden, spreken wij vooraf een all-in tarief per salarisstrook met u af. De volgende diensten zijn hierin inbegrepen; 

 • Online werkgeversportaal – basismodule
  • Salarisstroken per vier weken, maand of kwartaal voorzien van uw eigen logo en de jaaropgaven
    
  • Journaalpost op basis van uw eigen grootboekrekeningschema, eventueel per afdeling, kostenplaats,  kostendrager of medewerker. Daarnaast zijn er diverse koppelingen met boekhoudsoftware mogelijk.
    
  • Status van de loonaangifte, het te betalen bedrag en het bijbehorende betalingskenmerk
    
  • SEPA-bestand, betaallijst, loonstaat, verzamelloonstaat, overzicht t.b.v. de werkkostenregeling, brancheoverzicht, et cetera
    
  • Gegevens ten behoeve van het opstellen van uw jaarrekening, eventueel kan ook aan uw accountant toegang worden verstrekt tot uw salarisgegevens
    
  • HR documenten, met interessante managementinformatie van uw werknemersbestand, de salarissen en de bijbehorende werkgeverslasten
    
  • Mutatieformulieren t.b.v. wijzigingen in stamgegevens van uw werknemers en periodieke salarismutaties, welke uitvoerig door ons worden gecontroleerd voordat deze worden doorgevoerd in de salarisadministratie 
 • Online werknemersportaal - basismodule
  • Salarisstroken en jaaropgaven 
 • Diverse (automatische) signaleringen, zoals leeftijdsverhogingen, dienstjubilea, einddata arbeidsovereenkomsten, et cetera 
 • Signalering CAO-wijzigingen en -verplichtingen 
 • Aan- en afmelden van uw werknemers bij het (bedrijfstak)pensioenfonds 
 • Pro forma berekeningen 
 • Telefonische ondersteuning m.b.t. aan de salarisadministratie gerelateerde vragen
Wilt u zien wat de mogelijkheden van ons online werkgevers- en/of werknemersportaal zijn?
Bekijk dan onze animaties of vraag een demosessie aan!
Van Deelen Salarisadministraties
en Personeelsadviezen B.V.
Gagelvenseweg 24
6604 BE Wijchen
T: 024-6452743
F: 024-6451404
E: info@vandeelensalaris.nl
KvK nr: 60463899
Privacyverklaring

design & realisatie website: ifthen.nl